ZIDNI TRAPEZNI LIM STW35

zidni trapezni lim - stw35Tehnički podaci:

Težina lima: d=0.4 mm - 4.0 kg/m2 , d=0.5 mm - 5.1 kg/m2, d=0.6 mm - 6.1 kg/m2, d=0.7 mm - 7.1 kg/m2

Korisna / pokrivna širina:  954 mm

Dužina: 100 - 12 000 mm po meri

Debljina lima : 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm i 0.7 mm

Materijal: plastificirani pocinkovani čelični lim S250GD-Z275

Završni sloj: Z275 - PE25 - 20 godina garancije

                    Z275 , MC35 - 30 godina garancije