ZIDNI TRAPEZNI LIMOVI

Zidni trapezni limovi Lindab
Materijal:

LINDAB TRAPEZNI LIM FASADNA OBLOGA LVP20

U nameri da se obezbedi što veća otpornost na koroziju, svi naši proizvodi su toplo pocinkovani i završno obradjeni sa višeslojnom zaštitnom presvlakom.Ova presvlaka je otporna na različite vremenske uslove, štiti lim od rdje i ne menja boju, otporna je na UV zračenje i daje estetski lep izgled. Sistem obloge je dostupan u dve moguće zaštitne presvlake:

ClassicPoliester zaštita i mat poliester - osnova zaštita je sloj cinka 275 g/m2 sa obe strane, spoljašnji sloj u boji PE 25 μm  i MPE 30 za mat boje, unutrašnji sloj 10 μm laka na epoksi bazi, klasa korozije C3, klasa otpornosti na UV Ruv 3 - garancija 15 godina.

Elite - zaštita za specijalne vremenske uslove i za zahtevne uslove primene obloge.  Osnovna zaštita je sloj cinka od 275 g/m2, spoljašnji sloj u boji HBPE50, klasa korozije C3, klasa otpornosti na UV Ruv 4 - garancija 30 godina.

Primena Lindab zidnih trapeznih limova:

Trapezno profilisani limovi odličan su izbor za oblaganje objekata, a posebno su pogodni za oblaganje industrijskih hala i poljoprivrednih objekata, gde nalaze najčešću primenu. Osnovna karakteristika trapezno profilisanog lima je izuzetna izdržljivost pri velikim opterećenjima.

Prateći materijali:

U našoj ponudi možete naći i sve prateće materijale potrebne za ugradnju fasadnih obloga.

Zidni trapezni limovi Swedsteel-Metecno
Materijal:

trapezni lim fasada

Trapezni  Swedsteel-Metecno se proizvode od pocinkovanog, plastificiranog čelika švedskog proizvođača SSAB. Izuzetan kvalitet sirovog materijala – S250GD,S350GD-, pocinkovanost od 275 g/m2 cinka i završni površinski slojevi ( PE25, MC35 ) daju proizvod izuzetnog kvaliteta sa visokom klasifikacijom otpora na koroziju i UV zračenje.

Primena Swedsteel-Metecno zidnih trapeznih limova:

Trapezno profilisani limovi odličan su izbor za oblaganje objekata, a posebno su pogodni za oblaganje industrijskih hala i poljoprivrednih objekata, gde nalaze najčešću primenu. Osnovna karakteristika trapezno profilisanog lima je izuzetna izdržljivost pri velikim opterećenjima.

Prateći materijali:

Zidni trapezni limovi  Swedsteel-Metecno  deo su kompletnog sistema, sa svim potrebnim pratećim materijalima potrebnim za ugradnju fasadnih obloga.