CREPNI LIM LINDAB - LPA CLASSIC

crepni lim lindab lpa classicTehničke karakteristike:

Minimalan pad krova: 14°

Težina crepnog lima: 5 kg/m2

Korisna širina: 1000 mm

Dužina: 905 mm - fiksna dužina

Letvisanje : 400 mm

Debljina lima : 0.5 mm

Materijal: plastificirani pocinkovani čelični lim

Završni sloj:  Classic - Z200 / Z275 , PE25 / MPE30 - 15 godina garancije

                     Premium - ZM140 , SPE 35 - 20 godina garancije