KROVNI PANEL - ISPUNA PIR

Minimalan pad krova: 5°krovni panel ispuna PIR

Korisna širina: 1000 mm

Dužina: 2500 - 13500 mm

Debljina panela : 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm

Materijal: plastificirani pocinkovani čelični lim i PIR

Završni sloj - spoljašnji lim: Zn 225 g/m2, poliester 25 µ, plastizol 200 µ

Završni sloj - unutrašnji lim: Zn 100 g/m2, poliester 15 µ - RAL 9002