KROVNI PANEL - ISPUNA MINERALNA VUNA

Minimalan pad krova: 5°krovni panel ispuna mineralna vuna

Korisna širina: 1000 mm

Dužina: 2500 - 12000 mm

Debljina panela : 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm

Materijal: plastificirani pocinkovani čelični lim i mineralna vuna

Završni sloj - spoljašnji lim: Zn 225 g/m2, poliester 25 µ, plastizol 200 µ

Završni sloj - unutrašnji lim: Zn 100 g/m2, poliester 15 µ - RAL 9002